30 người đàn ông và 2 người đàn bà gặp đánh nhau toán loạn là gì ?

Giải đáp câu hỏi 7

Câu hỏi: Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn là gì ?

Trả lời: Cái bóng

———————————————————————–

Tiếp nữa là một trong những câu hỏi rất chi là hại não chắc hẳn bạn phải suy nghĩ trả lời rất lâu mới có thể ra đáp án, thâm chí là không ra đáp án nhờ đến sự giải đáp đó.

Câu hỏi 8: Tại sao có 30 người đàn ông và 2 người đàn bà gặp đánh nhau toán loạn ?

Tại sao có 30 người đàn ông và 2 người đàn bà gặp đánh nhau toán loạn
Tại sao có 30 người đàn ông và 2 người đàn bà gặp đánh nhau toán loạn

Trước khi xem đáp án của câu hỏi này thì bạn hãy click quảng cáo giúp mình nhé đây cũng là một trong những cách ủng hộ mình đó nhé.

Đáp án câu hỏi 8 xem tại đây

Xem thêm:

>> Deadline là gì vậy ?

>> Nhạc bolero là gì thế ?

>> FA là gì nhỉ ?

>> STT buon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *